Jäsenkirje

Hyvä Helsingin Reumayhdistyksen jäsen

Vuosi 2021 on yhdistyksemme 75. toimintavuosi. Tänäkin vuonna sinulla on käytettävissäsi sekä oman yhdistyksemme että keskusjärjestömme Suomen Reumaliiton jäsenedut, mm:
- Reumalehti neljä kertaa vuodessa, Luuvalo-lehti kaksi kertaa vuodessa
- liikuntaryhmät ja retket jäsenetuhintaan, vertaisryhmien ja kerhojen tarjoama tuki ja toiminta
- tukihenkilöiden ja palveluasiamiehen palvelut, Reumaliiton neuvontapalvelut ja kurssit

Käytä jäsenedut hyväksesi, tule voimiesi ja kiinnostuksesi mukaan tapahtumiin, pienryhmiin ja vapaaehtoistoimintaan. Yhdistyksen jäsenenä olet myös mukana yhteisessä vaikuttamistyössämme.