Pienryhmät

Pienryhmien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, muiden kanssa yhdessä olemiseen ja sitä kautta elämän rikastuttamiseen.

Diagnoosikohtaisissa vertaisryhmissä keskustellaan ja vaihdetaan kokemustietoa. Välillä kokoontumisissa voi olla ulkopuolinen asiantuntija.

Toimintaan perustuvissa ryhmissä kehitetään käden taitoja, loogista ajattelua ja saadaan onnistumisen elämyksiä.

Pienryhmät ovat avoimia ryhmiä. Niihin voi osallistua niinä kertoina, kun itselle sopii.