Pienryhmät

Pienryhmien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, muiden kanssa yhdessä olemiseen ja sitä kautta elämän rikastuttamiseen.

Toimintaan perustuvissa ryhmissä kehitetään käden taitoja, loogista ajattelua, kokeillaan rajoja ja saadaan onnistumisen elämyksiä.

Diagnoosikohtaisissa vertaisryhmissä keskustellaan ja vaihdetaan kokemustietoa. Välillä kokoontumisissa voi olla ulkopuolinen asiantuntija.

Pienryhmät ovat avoimia ryhmiä. Niihin voi osallistua niinä kertoina, kun itselle sopii.