Polymyalgia vertaisilta

Aika: 28.10.2019 klo 17:00

Vertaiskeskustelua ja -tukea polymyalgiaa sairastaville.