Sääntömääräinen kevät- ja syyskokous

Koronapandemian takia kevään 2020 kevätkokous pidetään maanantaina 7.9.2020 klo 17.00 yhdistyksen tiloissa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: mm. vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään Reumaliiton liittovaaliin osallistumisesta liiton ohjesäännön mukaisesti. 

Järjestelyjä varten ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 3.9. yhdistyksen toimistoon. 

 

Sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 11.11. klo 17.00 yhdistyksen tiloissa

Kokouksessa käsitellään sääntöjen pykälässä 10 mainitut asiat: hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2021-2022. Muut kokouksessa käsiteltäviksi halutut asiat tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle syyskuun loppuun mennessä. 

Järjestelyjä varten ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 9.11. yhdistyksen toimistoon.