Sääntömääräinen kevätkokous 

Helsingin Reumayhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokokous pidetään yhdistyksen tiloissa osoitteessa Malmin raitti 17 A, 00700 Helsinki, maanantaina 27.3. 2023 klo 18.15

Ilmoittauduthan etukäteen tomistolle!

Ennen kokousta jäsenillä on mahdollisuus seurata Kristiina Schadtin Edunvalvontavaltuutus -aiheista luentoa klo 17 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään yhdistykselle testamentatun asuinkiinteistön sekä vapaa-ajan asunnon myyntiä,  ja seuraavat sääntömääräiset asiat:

1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta.

6. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

7. Päätetään osallistumisesta Suomen Reumaliitto ry:n liittovaaliin vaalijärjestyksen määrittelemällä tavalla. 

8. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset. 


Muut kokouksessa käsiteltäväksi halutut asiat tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Järjestelyjä varten ilmoitathan osallistumisestasi toimistoon viimeistään 15.3. Kokouksen seuraaminen etänä on myös mahdollista.